+90 212 438 55 61
Vizyon

Vizyon

Sektöründe ülke ekonomisinin gelişiminde stratejik önemi olan projeleri ile sunduğu hizmet çatısını, her geçen gün yükselterek müşterilerinin beklentilerini en üst düzeyde karşılayarak ve her yeni projesinde etkin, gerçekçi, uygulanabilir çözümlerle mimari yapıyı koruyarak yaşamı imar etmek, ülke mimarisine geleneksel akılcı ve kalıcı değerler katmaktır.

Misyon

Kentin dokusuna ivme kazandıran bir güç olmaktır.

Çağı takip eden mimari anlayışla sektörde özü koruyup yeni bir vizyon oluşturmaktır.
Mimari mükemmellik, modernlik, ve teknolojinin akıllı kullanımıyla dünya mimarisini geleceğe taşımaktır.
Projeleri ile şehrin çevresel, tarihsel ve kültürel dokusuna uyum sağlamaktır.
Sürekli üretken politikasıyla yeni istihdam alanları yaratarak, ekonomiye katkıda bulunmaktır.

Kurumsal Yönetim

MAKRO YOL YAPI A.Ş.,

iş anlayışı ve yaklaşımında güven yaratan bir yönetim anlayışıyla, ilişkide olduğu tüm çözüm ortaklarına karşı şeffaf ve sorumluluk bilinciyle yaklaşmaktadır. Çözüm ortakları ve çalışanları arasında, güven sağlayan, hesap verebilen, şeffaf, sorumlu, adaletli ilkelerine bağlı bir yaklaşımı benimsemiştir. Kurumsal değerlerinin çalışanlar arasında en etkin şekilde kullanılmasını sağlamıştır. Personel ve yönetim arasında iletişimi sağlayarak sinerji imkanları yaratmıştır. Aidiyet duygusunu kurum bilincine aşılayarak proaktif yönetim yaklaşımını benimsemiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

MAKRO YOL YAPI A.Ş. 

Faaliyetlerini yürütürken çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini korumayı amaç bilmiş ve bu kapsamda İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda “önce güvenlik” ilkesiyle yaklaşmaktadır.
İş sağlığı ve güvenlik önlemlerini değişen şartlara uygun hale getirmekte ve mevcut durumu sürekli iyileştirmektedir.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği mevzuatlarına, uluslararası anlaşmalara, imzaladığı sözleşme ve şartnamelere uymaktadır.
Toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik vermektedir..

Değerler ve Hedefler

  • Sürekli gelişime kaynak yaratır
  • İş ahlakını ve dürüstlüğünü ilke edinmiştir
  • Türkiye ve Dünya için, çevre ve mimariyi koruma bilinciyle davranır
  • Uluslararası standartlara uygun yönetim anlayışı ile projelerini yürüterek, geliştirilmesini sağlar
  • Etkin liderlik anlayışı ile insana değer veren sürekli sürdürülebilir mükemmellik seviyesine ulaşmaktadır
  • Hem sektörel hem kurumsal tüm yeni gelişmeleri yakından izlemektedir
  • Maksimum özveri ile güvenirliliğini en üst düzeye çıkarmıştır
  • Mükemmeliyetçilik duygusuyla en kısa sürede en iyisini başarmak ve bu başarıyı paylaşarak büyütmektedir
  • Yaşadığımız şehrin tarihiyle biçimlenmiş mimari dokuyu çağdaş çizgi ve yorumlarla buluşturmaktadır
Ara